Harigasti

H A R I G A S T I 

Læsernes oplevelser med Harigasti bøgerne


’Historisk roman. Gennemresearchet i en grad, så vi næsten også står med et arkæologisk eller antropologisk dokument. Plottet er på en gang jordbundet naturalistisk og i ordets egentlige forstand klassisk.’


Jakob Krohn, redaktør

 

’Jeg har læst Harigasti som en roman og var ikke specielt historie interesseret, men blev grebet af den eminente detaljeringsgrad, og det spændende "plot". Jeg synes, at bogen giver et uddybende indblik i, hvordan man levede dengang, og de magtkampe der blev udspillet i Europa, samt hvordan man kunne kommunikere via "spejdere" til hest. Bogen skal have 10 på en 10 skala - jeg glæder mig til at læse bind 2 og 3 i trilogien.’

 

Torben Holritz, bankrådgiver

 

’Jeg er til spændingsbøger fx. Stephen King og historiske romaner fx. “Spardame” af Helle Stangerup … begge behov fik jeg indfriet, da jeg læste “Harigasti”. Det historiske, kulturelle og autentiske virker solidt underbygget, og samtidig er historien om den romerske rejsende spændende hele vejen.’


Carsten Ulendorf, forfatter

 

Uddrag fra forordet i Harigasti-Hærgæsten bind 1


’Jernalderens folk, repræsenteret som ’Mosefolket’, er lig i mosen, næsten begravet i kød og blod, udgravet i vore dage. De er meget talende ved deres fremtoning, påklædningen og den skæbne, de mødte, før de blev lagt i mosen, som offer til en guddom. Smilende som en Tollundmand, men samtidig tavse for evigt, gemt bag udstillingsmontrens glas ses de. At give dem stemme om deres liv og færd kræver både faglig indsigt og især fantasi – tak for det og god fornøjelse med læsningen.'


Christian Fischer, arkæolog og fhv. direktør for Silkeborg Museum


'Jeg har i første omgang læst Harigastitrilogien som en roman, men den kunne ikke bare læses som underholdning og oplevelse, som så mange andre historiske romaner. Jeg blev budt indenfor i en helt anderledes verden og i tilgift inviteret ind i en historisk periode, som jeg ikke vidste ret meget om. Jeg følte mig oplyst og informeret om jernaldermenneskenes livsvilkår og blev berørt af skæbner, der talte til mine følelser. Desuden forundredes jeg over forfatterens mangfoldige sprogbrug, der viser en fantastisk indsigt i periodens historie. Bøgerne kalder på en genlæsning, hvor det ikke bare er underholdning, men oplysning og bedre forståelse af tidsperioden. Jeg glæder mig til igen at stifte bekendtskab med Harigasti og alle de andre personer og deres liv.'


Else Marie Vestergaard Pedersen, historisk formidler og fhv. lærer


'Undertegnede har læst Leila Buchardt Joenssons trilogi med den allerstørste interesse. Handlingen finder sted i sidste halvdel af to hundredetallet f.Kr. og foregår i Rom, i de germanske og keltiske områder i det nuværende Tyskland og Frankrig, i Danmark og i England. Handlingen er handlingsmættet og spændende. Et særkende ved bøgerne er en udstrakt brug af sproglige udtryk fra keltisk, nordisk og sågar latin for navne, steder og genstande. Det gør teksten lidt svær at læse i begyndelsen, men når man har vænnet sig til det, giver det teksten autenticitet og kolorit. Navnelisten og ordforklaringen er en god hjælp - ja nødvendig. Det for mig allermest interessante er, at det er lykkedes at få læseren til at acceptere en tankegang, der er så forskellig fra vores, som tænkes kan. Kan man overhovedet forstå mennesker, der levede for over 2000 år siden, eller aktuelt mennesker, der lever nu på den anden side af jorden. Kulturer kan være meget forskellige. Det kunne jeg skrive meget mere om, men så ville jeg røbe en væsentlig del af handlingen, og det er jo ikke meningen.

En første inspirationskilde for forfatteren har nok været de to moselig, Tollundmanden og Ellingkvinden og Borremosefæstningen, også fra  Himmerland, der indgår som en væsentlig del af bøgerne. Den inspiration er der kommet en tankevækkende bog ud af. Researchen må have været voldsom. Det vidner mange små detaljer  i beskrivelsen af dagligdagen om.'


Bertel Blok, fhv. lærer 
Harigasti - Hærgæsten (bind 1 - 2017)

 

Harigasti - Hærgæsten bind 1: Er forfatterens debutroman i trilogien om førromersk jernalder. Romanen bygger på virkelige hændelser i tiden forud for vikingerne og bekræfter Danmarks og Midteuropas tidlige historie. Harigasti – Hærgæsten giver et solidt indblik i stammernes traditioner og religioner, og hvem danskerne er efterkommere af. Gennem hovedpersonens øjne oplever vi jernaldermandens hverdag på tværs af kontinentet og til verdens ende. 


Forord af Christian Fischer, fhv. direktør for Silkeborg Museum.  


Trilogien er udgivet på forlaget Mellemgaard 2017-2020 og forhandles på museer rundt om i landet og hos Kunst & historisk håndværk 


Harigasti Teiva  - Den guddommelige hærgæst  (bind 2 - 2018)


Harigasti Teiva – Den Guddommelige Hærgæst bind 2: Fortællingen fortsætter på den kimbriske halvø (Danmark) og De Britiske Øer.


”Handlingen drives ubønhørligt frem som i en græsk tragedie.”


- Jakob Cæsius Krohn, mag. art. et cand. mag. i Litteratur- og ReligionshistorieHarigasti Solutio - Fuldbyrdelsen (bind 3 - 2020)


Harigasti Solutio - Fuldbyrdelsen bind 3: Er sidste bind i Harigastiserien. Arkæologiske fund levendegøres i fortællingen om jernaldermenneskets hverdag på kontinentet og De Britiske Øer. 


Realistisk og ramsaltet bringes vi tæt på et univers, hvor den ydre virkelighed, naturen, dyrene, drømmene og offerritualerne former én stor ”kollektiv bevidsthed”.


FB blog/følg med i forfatterskabet/arkæologisk viden for alle