Events

E V E N T S


F O R E D R A G  ' T I L B A G E  T I L  J E R N A L D E R E N'   2 0 2 3


Kom med tilbage til førromersk jernalder! Et foredrag om tilblivelsen af Harigasti bøgerne, arkæologi og 'kelternes' historie.


Forespørgsel og booking på mail(at)kunstoghistoriskhaandvaerk.dk eller 21 28 59 54


Presse 'Harigasti Solutio - Fuldbyrdelsen' (2020)


Trailer 'Harigasti Solutio - Fuldbyrdelsen'


'Harigasti Teiva - Den Guddommelige Hærgæst' (2018) PR

  

'Harigasti Teiva - Den Guddommelige Hærgæst'  Trailer


'Harigasti - Hærgæsten' (2017) OplæsningK U R S E R  I  P O R T R Æ T M A L E R I  O G  N O R D I S K E
I K O N E R


Weekendkurser i:


  • Klassisk portrætmaleri for begyndere og let øvede
  • Middelalderens malerværksted og nordiske ikoner


Forespørgsel og booking på mail(at)kunstoghistoriskhaandvaerk.dk eller 21 28 59 54. Bemærk (at) skal erstattes med @


M I D D E L A L D E R E N  I  S K Æ L S K Ø R  F O R  S K O L E R


Gratis undervisningsmateriale udviklet i forbindelse med Middelalderdage & marked i Skælskør 2022. Åben hæfte her